Darujte nám 2% z dane

Ako každý rok, tak aj tento rok môžete slobodne rozhodnúť o tom, čo sa stane s 2 % z vašich daní. My ako občianske združenie GENIUS LOCI SLOVACIAE, nezisková organizácia, Vám ponúkame možnosť, investovať ich do záchrany kultúrneho dedičstva, konkrétne do obnovy Národnej kultúrnej pamiatky Hrádok (Selecký hrádok) a tak podporiť rozvoj historického povedomia o našej obci Selce, ktorá má naozaj bohatú históriu.

V rámci našich doterajších aktivít sme vytvorili náučný chodník Hrádok - Keltské chodníčky, ktorý návštevníkov dovedie pod Národnú kultúrnu pamiatku Hrádok. O našom projekte sa môžete dozvedieť viac na našej webovej stránke. V tejto súvislosti, by sme chceli pokračovať s obnovou NKP Hrádok a sprístupniť ho ako deťom základných škôl tak aj širokej verejnosti.


Údaje pre poukázanie 2% z dane:

GENIUS LOCI SLOVACIAE

Sídlo: Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma: občianske združenie

IČO: 50425463

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

  • ZAMESTNANEC - používa tlačivá
  • FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie - používa tlačivá

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

  • PRÁVNICKÁ OSOBA - používa tlačivá

Daňové priznanie právnických osôb

Jednotlivé postupy krokov ako venovať 2% ak ste zamestnanec, alebo si podávate daňové priznanie sami, poprípade ste právnická osoba nájdete:

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU PODPORU!