Darujte nám 2% z dane

Ako každý rok, tak aj tento rok môžete slobodne rozhodnúť o tom, čo sa stane s 2 % z vašich daní. My ako občianske združenie GENIUS LOCI SLOVACIAE, nezisková organizácia, Vám ponúkame možnosť, investovať ich do záchrany kultúrneho dedičstva, konkrétne do obnovy Národnej kultúrnej pamiatky Hrádok (NKP Hrádok) a tak podporiť rozvoj historického povedomia o obci Selce, pri Banskej Bystrici,  ktorá má naozaj bohatú históriu.

V rámci našich doterajších aktivít sme vytvorili náučný chodník Hrádok - Keltské chodníčky, ktorý návštevníkov dovedie pod Národnú kultúrnu pamiatku Hrádok (NKP Hrádok). Bližšie informácie o našom projekte nájdete na našej webovej stránke. V tejto súvislosti, by sme chceli pokračovať s obnovou NKP Hrádok a sprístupniť ho ako deťom základných škôl tak aj širokej verejnosti, pretože v ňom vidíme silný potenciál vo vzdelávaní ako histórie, tak aj prírodovedy.

Zároveň by sme veľmi radi realizovali, aj v roku 2019, pre deti ZŠ SELCE aktivity kreatívnej výučby dejepisu a prírodovedy na náučnom chodníku. Rovnako tak by sme chceli usporiadať na ZŠ SELCE druhý ročník literárno-výtvarnej súťaže s názvom "Som hrdý, že pochádzam zo svojej obce". Veríme, že pre naše aktivity pritiahneme aj ZŠ v Priechode. Rovnako tak pevne dúfame, že sa Vám naše aktivity páčia a svojimi 2% z daní nás radi podporíte.


GENIUS LOCI SLOVACIAE

Sídlo: Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma: občianske združenie

IČO: 50425463

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

  • ZAMESTNANEC - používa tlačivá
  • FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie - používa tlačivá

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A a B

  • PRÁVNICKÁ OSOBA - používa tlačivá
  • DOBROVOĽNÍK, ktorý chce poukázať 3% z dane - používa tlačivá

Jednotlivé postupy krokov ako venovať 2% ak ste zamestnanec, alebo si podávate daňové priznanie sami, poprípade ste právnická osoba nájdete:

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU PODPORU!