Náučný chodník

"Keltské chodníčky"

K najstarším pamiatkam v obci Selce patrí Národná kultúrna pamiatka Hrádok (Selecký hrádok), známa z odbornej literatúry tridsiatych rokov 20. storočia ako nálezisko rímskych mincí a šperkov. Rozlohou neveľké hradisko obývali predstavitelia viacerých kultúr a národov, z ktorých významnú úlohu hrali Kelti. K Hrádku vedie náučný chodník "Keltské chodníčky".  Prostredníctvom ôsmich informačných tabúľ vám priblíži krajinu, v ktorej sa nachádzate a zároveň vás zoznámi s obyvateľmi, ktorí žili na tomto území. Predstaví vám faunu a flóru lesov, význam vody, ale aj človeka v prírode, keďže budete prechádzať hospodárskym lesom. Celková dĺžka náučného chodníka je 5,6 km v miernom teréne. Prevedie vás lesnými cestami zo Selčianskej doliny, svahom Margušova, popod Rovne, až pod kopec Hrádok (834 m n.m.), na ktorom sa nachádza archeologická pamiatka Hrádok.
Vydajte sa teda na cestu a spoznajte trocha prírody i histórie dávno minulej.

Tento projekt podporili

Vypracoval a zhotovil pracovný tím občianskeho združenia Genius Loci Slovaciae®

© 2017