Literárno - výtvarná súťaž "Som hrdý, že pochádzam zo svojej obce"

V mesiaci marec/2018 sme zorganizovali spolu s obcou Selce a Základnou školou Selce, prvý ročník literárno - výtvarnej súťaže "Som hrdý, že pochádzam zo svojej obce". Súťaž prebiehala podľa ročníkov v troch kategóriách - výtvarná ilustrácia, ľubovoľný literárny útvar a literárna úvaha, kde si žiaci mohli zvoliť námet z jednotlivých podtém - čím sa hrdí tvoja obec (historické udalosti, historické osobnosti, legendy), čomu sa venovali obyvatelia tvojej obce v minulosti a kultúrna pamiatka v tvojej obci.

I. kategória (1.-5.roč., výtvarná časť)

II. kategória (6.-7.roč., literárny útvar)

III. kategória (8.-9.roč., literárna úvaha)


Tento projekt podporili

© 2018